กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก Banloakwaenhuk School     ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1


No Gift Policy งดให้ งดรับ

 

โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก  บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล งดรับ งดให้ของรางวัล กำนัล แก่ข้าราชการในทุกโอกาส ต้านทุจริต โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
No Gift Policy งดให้ งดรับ

เราสร้างสำนึกยุวจิตอาสา

 

เยาวชนคนรุ่นใหม่มีจิตอาสา เสียสละอุทิศเวลาแก่ส่วนรวม ร่วมพัฒนา ห้องเรียน อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก ของอันตราย คัดแยก จัดเก็บอย่างถูกวิธี

More...
เราสร้างสำนึกยุวจิตอาสา
ข้อมูลพื้นฐาน     หน้าแรก
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียน  ช่วงโควิด โรงเรียนมีมาตราการ ...

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      16 คน

สถิติเดือนนี้:   194 คน

สถิติปีนี้:        4202 คน

สถิติทั้งหมด: 9438 คน

 


o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.รัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

2.พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542และแก้ไขเพิ่มเติม

3.พ.ร.บ.ระเบียนบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546และแก้ไขเพิ่มเติม

4.พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แลแก้ไขเพิ่มเติม

5.พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

6.พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540และที่แก้ไขเพิ่มเติม

7.พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

8.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

9.กฎกระทรวงวกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546

 
 
 
ดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลดที่นี่รัฐธรรมนูญแห่งราอาณาจักรไทย 2560.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลดที่นี่3.พรบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่3)2553.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลดที่นี่13.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (1).pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลดที่นี่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ.2540.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลดที่นี่14.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่2) พ.ศ.2545.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลดที่นี่6.พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลดที่นี่15.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่3)พ.ศ.2553.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลดที่นี่17.พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545pdf.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลดที่นี่พรบ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-2546.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลดที่นี่พรบ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-2553.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลดที่นี่กฏกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 2546.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลดที่นี่พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลดที่นี่ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษา 2546.pdfที่นี่

 
  ที่มา:  คลิกที่นี่